Mijn eigen kompas

Mijn visie

  • Jij als mens staat onder invloed van vele factoren. Dit maakt dat ieder mens een uniek wezen is. Begeleiding vraagt daarom een plan op maat.
  • De oplossing ligt in jezelf. Ik ga ervan uit dat iedereen in zijn diepste wezen een schat aan onbenutte mogelijkheden heeft. Als therapeut kan ik je ondersteunen om je eigen innerlijke hulpbronnen toegankelijk te maken. Ik nodig je dan ook uit om jezelf beter te leren kennen en een groter vertrouwen in jezelf te ontwikkelen.
  • Ieder mens heeft een natuurlijk vermogen tot groei en herstel. Coaching, counseling en therapie werken in op bewust en onbewust niveau en helpen je om in contact te komen met je eigen hulp- en krachtbronnen om op die manier blokkades en belemmeringen uit de weg te ruimen.
  • Elke vorm van begeleiding van mensen moet zichzelf zo snel mogelijk overbodig maken. Mijn doel is om de client zijn eigen therapeut te laten worden. Daarmee wordt de mens die ondersteuning vraagt zijn eigen therapeut en kan hij zelfstandig verder opbloeien. Dit legt ook een verantwoordelijkheid bij jou als cliënt. Een actieve houding en het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen leven is belangrijk voor de duurzaamheid van de begeleiding. In de eerste bijeenkomsten zal met name dit punt aandacht krijgen en indien nodig verder worden uitgebouwd.

Mijn missie:

Jou ondersteunen echt jezelf te zijn en daarmee in contact te brengen met waar het werkelijk voor jou om draait in je leven. Om dit te bereiken is het mijn missie om steeds te blijven groeien in mijn eigen ontwikkeling en vaardigheden om individuen en groepen optimaal te ondersteunen in hun ontwikkelingsproces.


    ooievaar3

   Mag ik ook jou begeleiden op jouw vlucht??