Verwijzers informatie

Kortdurende integratieve psychotherapie; een introductie voor verwijzers

Als integratief therapeut wil ik graag met u samenwerken om uw patiënten/cliënten optimaal te ondersteunen in hun proces. Daarom heb ik naast de summiere informatie op deze pagina meer gedetailleerde informatie beschikbaar. Uiteraard kom ik ook graag naar u toe om wederzijds kennis te maken en mijn manier van werken nader toe te lichten. Mijn praktijk is aan huis gevestigd in de Landstrekenwijk in Lelystad.

Mocht het tot een samenwerking komen dan houd ik u uiteraard, mits de cliënt hiervoor toestemming verleent, op de hoogte van de voortgang van de door u doorverwezen cliënt. Mocht u aarzelen of een patiënt/cliënt geschikt is, dan overleg ik graag met u wat de mogelijkheden zijn. U kunt contact opnemen via het contactformulier of via info@levenskompas.nl of via telefoon: 0320-29747.

Kortdurende integratieve psychotherapie is een therapie op maat. Niet de methode staat centraal, maar de cliënt en zijn/haar specifieke behoeften, therapiedoelen, persoonlijkheid en situatie.

Warmte en bemoediging spelen in deze therapievorm een belangrijke rol. Combinaties van technieken, afkomstig uit verschillende psychotherapeutische stromingen, worden gebruikt en aangepast aan deze cliënt, situationeel en door het moment gestuurd.

Mijn manier van  werken wordt beïnvloed door verschillende stromingen. Naast mijn integratieve psychotherapeutische beroepsopleiding ben ik breed geschoold in diverse richtingen als bijvoorbeeld EMDR, Rouw en Verliesbegeleiding (Verlieskunde) en stresscounseling. Ook dit beïnvloedt mijn stijl van werken.

Tenslotte is er in de therapie een grote rol weggelegd voor de zelfhelende kracht en eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.


Erkenning

Deze vorm van psychotherapie geniet steeds meer erkenning. Veel verzekeraars geven dan ook een (gedeeltelijke) vergoeding vanuit de alternatieve zorg. Klik hier voor een overzicht

Zelf ben ik aangesloten bij de vereniging voor integraal therapeuten, VIT. Klacht en tucht recht is geregeld via de koepel: RBCZ en de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).


Contra-indicaties

Er zijn contra-indicaties voor de kortdurende psychotherapie.  Persoonlijkheidsstoornissen en zwakzinnigheid (AsII uit de DSM-IV) zijn niet op een effectieve wijze te behandelen met het integratieve therapiemodel. Er is te weinig IK-sterkte bij de cliënt en meer sprake van een (psychiatrische) handicap. Verder dienen bepaalde problemen binnen een uitgebreid en specialistisch team te worden behandeld, zoals dissociatieve identiteitstoornissen, of heroïne-of ernstige alcohol verslavingen.

De volgende grenzen hanteer ik:

  • schizofrenie en stressstoornissen en dissociatieve stoornissen
  • ernstige stemmingstoornissen (vitale depressie)
  • obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornissen
  • paranoïde en schizoïde persoonlijkheidsstoornissen
  • antisociale en borderline persoonlijkheidsstoornissen

Verdere faalfactoren zijn:

  • als de cliënt niet wil veranderen
  • herstructurering van de totale persoonlijkheid valt niet onder deze vorm van therapie