Wat is integratieve therapie?

Integratieve psychotherapie, wat is dat?:

Weer een nieuwe stroming?
Er zijn veel stromingen in de psychotherapie en/of aanverwanten, denk aan een eerste lijns psycholoog, een psychotherapeut (BIG), NLP, Gestalt, Voice Dialogue,  RET, Cognitieve gedragstherapie. Zo kan ik nog wel even doorgaan want er zijn zo’n 250 verschillende stromingen te noemen.  In de negentiger jaren is men zich gaan afvragen of er niet een gemeenschappelijke factor is waardoor al deze therapieën werken voor een bepaalde persoon in een bepaalde fase met een bepaald type vraag. Men is uitgekomen op een set van gezamenlijke factoren. Integratieve therapie neemt deze factoren als uitgangspunt

Geen nieuwe stroming maar de integratie van de stromingen.


Uitgangspunten en toepassing

Ieder mens is uniek
Dé mens bestaat niet. Ieder mens is een unieke eenheid…van denken, voelen en doen, op bewust en onbewust niveau, met een eigen verleden, heden, toekomst en met een eigen emotioneel, lichamelijk, spiritueel of existentieel welzijn. In vaktermen: ieder mens heeft een eigen integratie van fysiek, emotioneel, cognitief, sociaal, spiritueel en evolutionaire componenten. Een mens is een conglomeraat (samenklontering) van fysieke, emotionele, cognitieve, sociale, spirituele en evolutionaire componenten. Ieder mens heeft dus een eigen integratiemodel, waarin het ene deel wat sterker of meer van invloed is dan het andere. Ideaal gezien zijn de componenten met elkaar in balans, een unieke balans, jouw balans!

Integratieve psychotherapie ondersteunt en begeleidt je in je proces van verandering, groei en heelwording. Dit door bovengenoemde niveaus samen te brengen in één therapie, op een manier die bij jou past, met veel ruimte voor je eigen verantwoordelijkheid.

Zelfhelend vermogen

In de Integratieve Psychotherapie gaan we er vanuit dat de cliënt ten aanzien van zijn vraag de deskundige is: de kennis over oorzaken en de oplossingsmogelijkheden zijn aanwezig in de cliënt. De therapeutische relatie, alle therapeutische interventies, alle oefeningen en adviezen: het zijn slechts middelen waarvan we als therapeut hopen dat je er als cliënt er iets mee doet zodat er een verandering plaatsvindt. Wij sturen dan ook aan op het nemen van zelfverantwoordelijkheid, de koers van je eigen leven in je eigen hand nemen en op het innemen van een actieve positie ten aanzien van je eigen geestelijke gezondheid. Hierdoor blijven we gefocust op een duurzame oplossing.

Non-directief op inhoudsniveau en directief op procesniveau

Ik als therapeut hanteer een non-directieve werkwijze op inhoudsniveau. Dat betekent dat tijdens de therapie JIJ bepaalt wat je ervaart en hoe de verandering tot stand komt. Als therapeut schep ik de voorwaarden waarbinnen dit kan plaatsvinden. Als therapeut bemoei ik me minder met de inhoud (het “wat”) maar des te meer sturend en directief op het proces (het “hoe”). Ik stimuleer en motiveer je op een directieve wijze tot het direct ervaren en actief veranderen van je klacht.


Voordelen Integratieve psychotherapie

  • je werkt oplossings- en resultaatgericht
  • het is een vorm van kortdurende therapie 3-20 consulten
  • het stimuleert je zelfhelend vermogen en zelfredzaamheid