Integratieve coaching

Integratieve aanpak

Ieder mens is uniek. Uniek in zijn wezen maar ook in zijn relaties met zijn omgeving.Begeleiding is dan ook maatwerk. Denken en voelen worden in onze cultuur vaak gescheiden en gevoelens van verdriet, boosheid en eenzaamheid willen we vaak niet toelaten. Binnen de integratieve begeleiding gaan we op weg naar een eenheid van alles wat in ons “huist” in een nauw samenspel met alle omgevingsfactoren.

 

In de integratieve benadering staat integratie centraal. Integratie op verschillende niveau’s. Integratie in jezelf, rust in je hoofd, rust in je lichaam. Integratie van jou in je omgeving, je maatschappelijke context, je werk. Je voelt op je plek en je voelt je gewaardeerd om wie je bent.

Integratieve coaching is niet geprotocolleerd maar maatwerk zonder daarbij zweverig of intuïtief te zijn. Hoe we werken kent een rode draad, een doordachte aanpak, een ontdekkingsreis die vele cliënten voor je al hebben doorlopen.